Systém pro přestavbu vozidel se zařízením pro přímé vstřikování tekutého plynu.

Přímé vstřikování kapalného LPG

Systém LDI (LPG Přímé vstřikování, Přímé vstřikování kapalného LPG) Jedná se o novou generaci systémů BRC Gas Equipment. LPG Direct Injection byl vyvinutý pro přímé vstřikování kapalného LPG do benzínových motorů přes původní benzínové vstřikovače a vysokotlaké čerpadlo.

Přímé vstřikování LPG umožňuje maximalizovat výkon motoru a dosáhnout snížení emisí znečišťujících látek ve srovnání s benzínem.

Celkové blokové schéma zapojení LDI

LDI schema
  1. Nádrž LPG
  2. Příruba LDI
  3. Benzínová přírub
  4. FSU
  5. Vysokotlakové čerpadlo (HP)Benzínu
  6. Teplotní čidlo vysokotlakového čerpadla
  7. Řídící jednotka LDI
  8. Řídící jednotka benzínu
  9. Filtr LPG

Srovnání parametrů motoru GDI s instalací LDI

Seat Leon 1.4 TSI 92 kW E5

graf

Z grafu je patrné, že system LDI LPG zlepšila výkon u Seatu Leon v nízkých otáčkách, přičemž obě pohonné systémy pracují rovnoměrně ve vysokých otáčkách.

Jednotlivé součásti systému LDI

Přiruba LDI

Příruba LDI integruje všechna potřebná zařízení k dodávce LPG a zabezpečuje dodržení platných bezpečnostních opatření.

priruba ldi

Benzínová příruba

Benzínová příruba integruje všechna přídavná čerpadla v procesu přepínání LPG → benzín která jsou v systému použita.

benzinova priruba

FSU

FSU je zařízení, které integruje uzavírací ventily LPG benzínu, a který zároveň umožní přepnutí paliv.

Integruje také zařízení pro úpravu tlaku paliva proti zpětnému proudu vysokotlakového čerpadla.

fsu

Vysokotlaké čerpadlo LPG / benzín

Vykonává funkci zvýšení tlaku LPG / benzín pro systém vstřikování.

vysokotlake cerpadlo lpg

Řídící jednotka LDI

Řídící jednotka vykonává procesy související s řízením různých funkcí např. elektromagnetické ventily a čerpadla včetně veškeré strategie získat co nejlepší výkon a kompatibilitu s porovnáním chodu benzínového motoru (samostatně nastavitelné parametry) za všech provozních podmínek. Řídící jednotka je propojena interface spojením na OBD benzínu.

ridici jednotka

Objednat